✆ +30 2102431513 | Διάθεση Χονδρική | Χρυσοστόμου Σμύρνης 33, 15121 Πεύκη
Χρειάζεστε βοήθεια? Στείλτε μας email

Πολιτική επιστροφής χρημάτων και προϊόντων

Δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την σύμβαση μας και να προχωρήσετε σε  επιστροφή των προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που περιήλθε στην φυσική κατοχή σας το προϊόν ή το τελευταίο προϊόν από το σύνολο μιας παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα.

Μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων η υπαναχώρηση από την σύμβαση μας καθώς και η επιστροφή προϊόντων δεν είναι δυνατή.

Εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε και συνεπώς να μας επιστρέψετε τα προϊόντα θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία μας μέσω e-mail στο info@medwaystore.com και να μας αποστείλετε την Δήλωση Υπαναχώρησης σας όπου θα δηλώνετε κατά τρόπο σαφή και ρητό την επιθυμία σας να υπαναχωρήσετε πριν την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.

Στην περίπτωση υπαναχώρησης, τα μεταφορικά έξοδα για την επιστροφή των προϊόντων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση και να συνοδεύονται πάντα από τα συνοδευτικά έντυπα που σας αποστείλαμε και τα σχετικά παραστατικά που προβλέπει ο νόμος.

Προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί κάποια φθορά στο προϊόν κατά την διαδικασία της επιστροφής  για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι , σας προτείνουμε να έχετε προστατέψει το προϊόν είτεστην συσκευασία που σας αποστείλαμε, είτε σε κάποια άλλη συσκευασία, πριν αποσταλεί.

Σας γνωστοποιούμε πως στα πλαίσια του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δεν είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης μεταξύ άλλων στις  περιπτώσεις προμήθειας αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα και στην προμήθεια σφραγισμένωναγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 2431513, να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας ή να μας στείλετε e-mail στο info@medwaystore.com.

Ευθύνη αγοραστή

Ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει τα αγαθά με δικά του έξοδα και  να τα παραδώσει στην έδρα της εταιρείας MEDWAY DIAGNOSTICS IKE δίχως αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας γνωστοποιήθηκε η Δήλωση Υπαναχώρησης του.

Σε κάθε περίπτωση και μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησής του ο αγοραστής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από λανθασμένο χειρισμό ή χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους.

Η εταιρεία MEDWAY DIAGNOSTICS ΙΚΕ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχθεί την επιστροφή προϊόντος στην περίπτωση που σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ διαπιστώσει επαναλαμβανόμενες επιστροφές από τον αγοραστή που συνεπάγονται καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του.

Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα τυχόν έξοδα που θα προκύπτουν από την καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του.

Ελαττωματικά προϊόντα

Καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια μέσω προσεκτικών ελέγχων ώστε τα προϊόντα μας να παραδίδονται σε σας σε άψογη κατάσταση.

Στην περίπτωση  ύπαρξης ελαττώματος θα πρέπει να ληφθούν φωτογραφίες του ελαττωματικού προϊόντος που παραλάβατε και να μας αποσταλούν ηλεκτρονικά  εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος στο  e-mail  της εταιρείας  μας info@medwaystore.com μαζί με αναλυτική περιγραφή του ελαττώματος που παρουσιάζει το προϊόν προκειμένου να το γνωστοποιήσουμε στον παραγωγό ή την προμηθεύτρια εταιρεία του προϊόντος προς εμάς.

Για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του,  ευθύνεται ο παραγωγός του προϊόντος και κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη.

Επιστροφή χρημάτων

Εάν επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων παρακαλούμε αποστείλετε το αίτημα σας στο e-mail της εταιρείας  μας  info@medwaystore.com  ή καλέστε μας στο 210 2431513.

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται μέσω του εταιρικού μας λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά του προϊόντος εκτός κι αν μας ενημερώσετε γραπτώς και ρητώς για κάτι διαφορετικό.

Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που μας γνωστοποιήθηκε το αίτημα υπαναχώρησης σας  με την προϋπόθεση πως έχουν επιστραφεί τα προϊόντα σε καλή κατάσταση στην αποθήκη μας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων αν καθυστερεί και η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων.

Η επιστροφή χρημάτων ενδέχεται να ενέχει τραπεζικά έξοδα τα οποία επιβαρύνουν τον αγοραστή.

el